ZWIERZĘTA

psy i koty, zwierzęta domowe i hodowlane, krowy, owce, kozy, dzikie zwierzęta, wiewiórki, sarny, jelenie, dziki, zwierzęta w lesie, ryby, żaby w środowisku wodnym, konie w czasie popasu i w siodle, dokarmianie, itp.